Edukacja DomowaOd początku swojego istnienia każda z naszych placówek (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) wspiera również rodziny, które zdecydowały się na prowadzenie edukacji domowej. Przeprowadzamy egzaminy dla uczniów z edukacji domowej, wspieramy proces edukacyjny, organizujemy spotkania i warsztaty dla Rodziców. Widząc, jak na przestrzeni ostatnich lat wzrasta w Polsce liczba rodzin, które decydują się na taką formę nauki dla dzieci, chcemy wspierać ich w tej ważnej decyzji, dzieląc się doświadczeniem oraz  programem pracy.


Dostrzegamy liczne korzyści płynące z edukacji domowej. Do tych najważniejszych zaliczyć możemy:


- więcej czasu spędzanego z rodziną;

- dobry kontakt z dzieckiem;

- dokładne zgłębianie wiedzy, ponieważ czas poświęcony na poznanie tematu nie jest ograniczony czasem lekcji;

- większa otwartość dzieci wynikająca z atmosfery akceptacji;

- indywidualne traktowanie dziecka będące odpowiedzią na jego potrzeby;

- większe możliwości, by nauczyć dziecko samodzielnego myślenia, uczenia się i bycia odpowiedzialnym;

- więcej czasu na rozwijanie indywidualnych talentów i zainteresowań dziecka.


Edukatorom domowym proponujemy:

- praktyczne propozycje organizacji nauki w danym roku szkolnym;
- egzaminy w przyjaznej atmosferze.

- serwis dla rodziców zawierający niezbędne informacje związane z procesem nauki;
- doradztwo pedagogiczne i przedmiotowe;

- e-mailowy kontakt z wychowawcą i nauczycielami;
- dostęp do podręczników finansowanych w ramach programu MEN;

Pod skrzydłami naszych placówek edukację domową podejmują również dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci tych ustalany jest – wspólnie z rodzicami – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, którego realizację finansują nasze placówki.

Ponadto proponujemy:

- konferencje i seminaria dla rodziców;

- możliwość zdawania egzaminów w czterech sesjach dla uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów;

Rekrutacja

Rekrutacja w naszej szkole odbywa się w cyklu całorocznym. 
Oznacza to, że wystarczy skontaktować się z nami i umówić na spotkanie, abyśmy mogli rozpocząć proces rekrutacyjny w dogodnym dla Państwa terminie. Po decyzji z Państwa i naszej strony oraz podpisaniu umowy dziecko może od razu rozpocząć edukację.
Zapraszamy do kontaktu z panią Natalią Wąsik. Telefon: 575 670 679, e-mail: natalia.wasik@dawid.edu.pl

Krok 1

Prosimy Państwa o złożenie wniosku zgłoszeniowego z ankietą o uczniu.

Krok 2

Ponadto prosimy o złożenie wniosku do dyrektora o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą/obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem (zawierającymi wymagane ustawowo oświadczenia). Do tych dokumentów należy dołączyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Krok 3

Umawiają się Państwo na indywidualne spotkanie, podczas którego przedstawiamy wizję Placówek im. Króla Dawida, wartości, najważniejsze informacje związane z edukacją domową, a także odpowiadamy na Państwa pytania.

Krok 4

Finalny krok stanowi decyzja dyrektora.

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do placówki. Następnie kontaktujemy się z Państwem i umawiamy na podpisanie umowy oraz zakończenie niezbędnych formalności.

Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida 

ul. H. Cegielskiego 1
61-862 Poznań

tel. 61 870 17 88

E-mail: sekretariat@dawid.edu.pl

Podmiot prowadzący:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Os. Wichrowe Wzgórze 10/17

61- 674 Poznań

REGON  300265090
NIP 972 11 36 800