- Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida

O nas


Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida powstała w 2006 roku. Od początku swojego istnienia w centrum stawia potencjał każdego dziecka z osobna i dopasowany do niego proces nauczania (m.in. poprzez wykorzystanie karty osiągania celów). Jako jedyna szkoła chrześcijańska w Poznaniu skupia społeczność chrześcijan z różnych kościołów i wspólnot z Poznania i okolic. Jest to szkoła niepubliczna działająca na prawach szkoły publicznej. W naszych placówkach:- tworzymy bezpieczne środowisko, w którym dzieci rozwijają się w atmosferze troski, szacunku, zachęty i wzajemnego zaufania,
- dbamy o najwyższy poziom edukacji,
- tworzymy optymalne warunki dla intelektualnego, społecznego, artystycznego, fizycznego i duchowego rozwoju,
- pomagamy uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu otrzymanych talentów,- wykorzystujemy m.in. Metodę Dobrego Startu, Plan Daltoński, Program Kapitański, tutoring, metodę projektową, dobre praktyki zaczerpnięte ze szkół partnerskich m.in. w Wielkiej Brytanii, Czechach i Australii
- kształcimy pokolenie ludzi pełnych radości i pasji, biorących odpowiedzialność za swoje decyzje,
- wspieramy w dokonywaniu wyborów zgodnych z wartościami życia,
- pomagamy w poznawaniu Stwórcy, stworzenia i praw nim rządzących.


Organem prowadzącym jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne, które prowadzi również Chrześcijańskie Gimnazjum im. Króla Dawida oraz Niepubliczne Przedszkole Dawid. Stowarzyszenie wspiera również inne inicjatywy edukacyjne, w tym też misję w Ugandzie (www.wse.org.pl)


Chrzescijańska Szkoła Podstawowa została zakwalifikowana do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2017, a tym samym pozyskała środki na zakup książek do szkolnej biblioteki. O czytelniczych nowościach i wydarzeniach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie i na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do wspólnego czytania i zachęcamy do częstego odwiedzania biblioteki.Wizja i misja

Wierzymy, że każde dziecko jest niepowtarzalne, obdarowane wyjątkowymi talentami. Pragniemy, aby w atmosferze bezpieczeństwa, troski, szacunku i zaufania rozwijało się w pełni w każdym z obszarów edukacyjnych, wychowawczych i osobowościowych. Wspieramy każde dziecko w odkryciu i rozwinięciu posiadanych zdolności, by odniosło sukces i zrealizowało wytyczone cele. Tworzymy środowisko stymulujące do uczenia się, zdobywania wiedzy i mądrości, aby każdy uczeń mógł rozwinąć w pełni swój potencjał. Skupiamy się na wzmacnianiu mocnych stron oraz pracy nad obszarami potrzebującymi zmiany i korekty. W ciągle zmieniającym się świecie zapewniamy stabilne warunki do wzrostu i rozwoju dziecka. Nasze hasła przewodnie to "Mądrość. Relacje. Doskonałość", a cel to uczenie nie dla wiedzy, lecz dla życia.

Edukacja

Zindywidualizowany proces nauczania: klasy do 18-20 uczniów. 5 godzin języka angielskiego: 3 godziny podstawy, 2 godziny konwersacji.
Szkoły partnerskie:
- The King's School (Wielka Brytania) - placówka, z którą współpracujemy od 2013 r., czego owocem jest m.in. projekt pt. "Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem i wysoka jakość dydaktyki - trzy główne obszary rozwoju w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu" finansowany przez Program "Erasmus+", w ramach którego odbywają się wyjazdy kadry.
- Pacific Hills Christian School (Australia) - szkoła, której kadra regularnie odwiedza nasze placówki i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem, inspirując nauczycieli przedszkola i szkół im. Króla Dawida.
- Krestanska zakladni skola a materska skola J.A. Komenskeho (Republika Czeska) - partner w wymianie dobrych praktyk w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i administracyjnym.
Szeroka oferta zajęć dodatkowych: rozwój uzdolnień i zainteresowań podczas zajęć fakultatywnych i kółek przedmiotowych.
Nowatorski sposób edukacji: prognozowane oceny są ustalane na początku roku szkolnego jako cel ucznia, a cały zindywidualizowany proces nauczania jest dostosowany do ich osiągnięcia. Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach: dodatkowe zajęcia naukowe sprawiają, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach. 

Wychowanie

Ścisła współpraca wychowawców z rodzicami: jesteśmy przedłużonym ramieniem rodziców w procesie wychowania, dzięki czemu dzieci wzrastają w poczuciu zrozumienia i jedności.
Nowatorski system wychowawczy: stosujemy autorski system oceniania, który w procesie wychowania pomaga w kształtowaniu charakterów i postaw (Tygodniowa Karta Ucznia).
Nauczyciele z pasją i wartościami: zatrudniamy osoby, które w sercu mają pasję do nauczania, kochają dzieci, są otwarte na ich potrzeby, angażują się w proces nie tylko edukacyjny, ale i wychowawczy.
Domowa i przyjazna atmosfera: stworzyliśmy bezpieczne miejsce, przystosowane do tego, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby dzieci, gdzie nauczyciel jest tutorem oprowadzającym po świecie wiedzy, gotowym do indywidualnego zaangażowania w proces rozwoju każdego ucznia.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016

Język polski, matematyka

Chrześcijańska szkoła im. Króla Dawida - 69,71%
Wielkopolska - 60,85%
Polska - 63%

Język angielski

Chrześcijańska szkoła im. Króla Dawida - 83,75%
Wielkopolska - 70%
Polska - 71%

Wyniki konkursów

Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna Olimpus - LAUREAT


Maja kl. 7

Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna Olimpus - LAUREAT


Maja kl. 7

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - LAUREAT


Maja kl. 7

Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna Olimp School ("Tajemnice doktora Frankensteina") - LAUREAT - II MIEJSCE W POLSCE


Maja kl. 7

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR - WYRÓŻNIENIA


Klara - kl. 2 ED
Urszula - kl. 3 ED
Szymon - kl. 4
Alina - kl. 4
Natan - kl. 4
Jacek - kl. 5 ED
Joanna - kl. 5
Nina - kl. 5
Jan - kl. 6
Hubert - kl. 7
Reuben - kl. 7
Maja - kl. 7

Ogólnopolska Olimpiada Przyrodnicza Olimpus - LAUREACI


Alina (kl. 4)
Szymon (kl. 4)
Nina (kl. 5)
Maciej (kl. 5)
Olaf (kl. 5)
Antoni (kl. 5)
Patrycja (kl. 6)

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR - WYNIK BARDZO DOBRY


Jadwiga - kl. 3 ED
Mateusz - kl. 4

Poznańskie Czwartki Lekkoatletyczne - runda wiosenna rok 2017/2018


Adrian (kl. 4)
- bieg na 60m - II miejsce
-rzut piłeczką palantową - III miejsce
Antoni (kl. 5)
- skok w dal 2 miejsce
Nina (kl. 5)
- rzut piłeczką palantową - II miejsce

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zamku Królewskim w Poznaniu - I miejsce


Małgorzata (kl. 7)

Ogólnopolski Dziecięcy Przegląd Teatralny "Teatralna Majówska 2018" - NAGRODA AKTORSKA


Maria (kl. 4)
Weronika (kl. 4)

Bieg im. Józefa Jońca


Antoni (kl. 5) - 8 miejsce
Maja (kl. 7) - 8 miejsce

Konkurs fotograficzny FUNDACJA BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA - I MIEJSCE


Jakub kl. 5

Nasza szkoła jest beneficjentem Programu Erasmus+, w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie na realizację projektu „Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem i wysoka jakość dydaktyki - trzy główne obszary wymagające poprawy w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu”. Główne cele tego projektu to:
1) podniesienie poziomu jakości w zakresie integrowania podstawy programowej z treściami biblijnymi oraz wypracowanie i wdrożenie dodatkowych rozwiązań w tym zakresie
2) opracowanie materiałów, które będą zawierały wskazówki z zakresu integrowania podstawy programowej każdego przedmiotu z treściami biblijnymi
3) codzienne wykorzystywanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej umiejętności i wiedzy z zakresu pkt 1 i 2 przez wszystkich pracowników szkoły
4) zgromadzenie lub podniesienie stopnia wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej z zakresu tutoringu wychowawczego i coachingu (w metodologii LMI) jako metodach indywidualizacji pracy z uczniem
5) opracowanie przez uczestników kursów "Przewodnika dla tutorów" oraz "Przewodnika dla coachów". Uczestnikami projektu jest 12 nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu integrowania podstawy programowej dla gimnazjum z treściami biblijnymi, tutoringu i coachingu, oraz 2 nauczycieli, którzy odbędą praktyki typu job shadowing w partnerskiej placówce w Wielkiej Brytanii. Przewidujemy wypracowanie materiałów, które zostaną udostępnione m.in. na naszej stronie WWW, takich jak "Przewodnik dla tutorów" oraz "Przewodnik dla coachów".

Przyznana kwota: 31 416 EUR.

Projekt trwa od 01.10.2016 do 20.09.2018 r.

Zajęcia dodatkowe

Klasy 1-3 SP


Kółko matematyczne
Podstawy programowania
Klub szachowy
Profilaktyka wad postawy
Zajęcia sportowe (różne dyscypliny)

Klasy 1-3 SP


Szkoła Sztuki
Zajęcia w pracowni ceramicznej
Zajęcia umuzykalniające przy pomocy wybranego instrumentu (pianino,
gitara, dęte drewniane, bęben)
Zajęcia logopedyczne

Klasy 4-6 SP


Kółko języka angielskiego
Kółko matematyczne
Kółko przyrodnicze
Podstawy programowania
Kółko teatralne
Zajęcia sportowe (różne dyscypliny)

Klasy 4-6 SP


Klub szachowy
Szkoła Sztuki
Zajęcia w pracowni ceramicznej
Zajęcia na basenie
Zajęcia logopedyczne

Rekrutacja

Rekrutacja w naszej szkole odbywa się w cyklu całorocznym. Oznacza to, że wystarczy skontaktować się z nami i umówić na spotkanie, abyśmy mogli rozpocząć proces rekrutacyjny w dogodnym dla Państwa terminie. Po decyzji z Państwa i naszej strony oraz podpisaniu umowy dziecko może od razu rozpocząć edukację w szkole.

Krok 1

Prosimy Państwa o złożenie wniosku zgłoszeniowego i wypełnienie ankiety.

Krok 2

Umawiają się Państwo na indywidualne spotkanie, podczas którego przedstawiamy wizję naszej szkoły, wartości, najważniejsze informacje, a także odpowiadamy na Państwa pytania.

Krok 3

Po wstępnej obopólnej akceptacji - celem zapoznania się - organizujemy spotkanie dziecka z wychowawcą klasy.

Krok 4

Finalny krok stanowi decyzja dyrektora i w przypadku przyjęcia - podpisanie umowy.

Dokumenty


WZO

Chrześcijańska Szkoła podstawowa im. Króla Dawida
ul. H. Cegielskiego 1
61-862 Poznań
tel. 61 870 17 88
E-mail: sekretariat@dawid.edu.pl
Podmiot prowadzący:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Os. Wichrowe Wzgórze 10/17
61- 674 Poznań
REGON  300265090
NIP 972 11 36 800