- Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida

O nas


Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida powstała w 2006 roku. Od początku swojego istnienia w centrum stawia potencjał każdego dziecka z osobna i dopasowany do niego proces nauczania. Jako jedyna szkoła chrześcijańska w Poznaniu skupia społeczność chrześcijan z różnych kościołów i wspólnot z Poznania i okolic. Jest to szkoła niepubliczna działająca na prawach szkoły publicznej. W naszych placówkach:- tworzymy bezpieczne środowisko, w którym dzieci rozwijają się w atmosferze troski, szacunku, zachęty i wzajemnego zaufania,
- kameralne klasy zapewniają indywidualną relację nauczycieli z dziećmi,
- dbamy o najwyższy poziom edukacji,
- wykorzystujemy m.in. Metodę Dobrego Startu, Plan Daltoński, metodę projektową, dobre praktyki zaczerpnięte ze szkół partnerskich m.in. w Wielkiej Brytanii, Czechach i Australii,
- pomagamy uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu otrzymanych talentów,
- otaczamy wsparciem całą Rodzinę,
- wierzymy w wychowanie - stawiamy dzieciom granice, uczymy szacunku do siebie i do innych, rozwijamy pasje dbając o fundament wartości chrześcijańskich,
- mamy autentyczną radość z naszej pracy, traktujemy ją jako powołanie,-nie jesteśmy szkołą religijną, ale jesteśmy szkołą wielowyznaniową - uczęszczają do nas dzieci z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz z kościołów ewangelicznych (protestanckich) - budujemy wyłącznie na treściach wspólnych dla Chrześcijan
- pokazujemy tym praktyczny szacunek oraz jedność, która budowana jest o wspólny fundament,
- uczymy dzieci, że nie żyją tylko dla siebie - każdy jest częścią rodziny, grupy, społeczeństwa - może być dla innych wsparciem,
- wspieramy rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy i duchowy dziecka budując cały czas jego charakter,
- kształcimy pokolenie ludzi pełnych radości i pasji, biorących odpowiedzialność za swoje decyzje,
- wspieramy w dokonywaniu wyborów zgodnych z wartościami.


Organem prowadzącym jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne, które prowadzi również Chrześcijańskie Gimnazjum im. Króla Dawida oraz Niepubliczne Przedszkole Dawid. Stowarzyszenie wspiera również inne inicjatywy edukacyjne, w tym też misję w Ugandzie (www.wse.org.pl).Wizja i misja

Wierzymy, że każde dziecko jest niepowtarzalne, obdarowane wyjątkowymi talentami. Pragniemy, aby w atmosferze bezpieczeństwa, troski, szacunku i zaufania rozwijało się w pełni w każdym z obszarów edukacyjnych, wychowawczych i osobowościowych. Wspieramy każde dziecko w odkryciu i rozwinięciu posiadanych zdolności, by odniosło sukces i zrealizowało wytyczone cele. Tworzymy środowisko stymulujące do uczenia się, zdobywania wiedzy i mądrości, aby każdy uczeń mógł rozwinąć w pełni swój potencjał. Skupiamy się na wzmacnianiu mocnych stron oraz pracy nad obszarami potrzebującymi zmiany i korekty. W ciągle zmieniającym się świecie zapewniamy stabilne warunki do wzrostu i rozwoju dziecka. Nasze hasła przewodnie to "Mądrość. Relacje. Doskonałość", a cel to uczenie nie dla wiedzy, lecz dla życia.

Edukacja

Zindywidualizowany proces nauczania: klasy do 20 uczniów. 5 godzin języka angielskiego: 3 godziny podstawy, 2 godziny konwersacji czyli praktycznej nauki języka opartej na dialogu bez oceniania. Szkoły partnerskie:
- The King's School (Wielka Brytania) - placówka, z którą współpracujemy od 2013 r., czego owocem jest m.in. projekt pt. "Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem i wysoka jakość dydaktyki - trzy główne obszary rozwoju w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu" finansowany przez Program "Erasmus+", w ramach którego odbywają się wyjazdy kadry.
- Pacific Hills Christian School (Australia) - szkoła, której kadra regularnie odwiedza nasze placówki i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem, inspirując nauczycieli przedszkola i szkół im. Króla Dawida.
- Krestanska zakladni skola a materska skola J.A. Komenskeho (Republika Czeska) - partner w wymianie dobrych praktyk w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i administracyjnym. Szeroka oferta zajęć dodatkowych: rozwój uzdolnień i zainteresowań podczas zajęć fakultatywnych i kółek przedmiotowych. Nowatorski sposób edukacji: prognozowane oceny są ustalane na początku roku szkolnego jako cel ucznia, a cały zindywidualizowany proces nauczania jest dostosowany do ich osiągnięcia. Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach: dodatkowe zajęcia naukowe sprawiają, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach.

Wychowanie

Ścisła współpraca wychowawców z rodzicami: jesteśmy przedłużonym ramieniem rodziców w procesie wychowania, dzięki czemu dzieci wzrastają w poczuciu zrozumienia i jedności.
Nowatorski system wychowawczy: stosujemy autorski system oceniania, który w procesie wychowania pomaga w kształtowaniu charakterów i postaw (Tygodniowa Karta Ucznia).
Nauczyciele z pasją i wartościami: zatrudniamy osoby, które w sercu mają pasję do nauczania, kochają dzieci, są otwarte na ich potrzeby, angażują się w proces nie tylko edukacyjny, ale i wychowawczy.
Domowa i przyjazna atmosfera: stworzyliśmy bezpieczne miejsce, przystosowane do tego, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby dzieci, gdzie nauczyciel jest tutorem oprowadzającym po świecie wiedzy, gotowym do indywidualnego zaangażowania w proces rozwoju każdego ucznia.

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, zatytułowany „Rozwój kompetencji kadry Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, metodyki oraz mentoringu uczniów”

Projekt „Rozwój kompetencji kadry Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, metodyki oraz mentoringu uczniów” odpowiada na potrzeby naszej placówki zdefiniowane w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Jego główne cele to: 1) podniesienie jakości nauczania i rewalidacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) poszerzenie kompetencji kadry w zakresie coachingu, aby wspierać uczniów przez pogłębiony mentoring. Chcemy, aby nauczyciele przeszli kolejny etap szkolenia dla coachów, tak aby mogli rozwijać m.in. takie umiejętności uczniów: - otwierania się, lepszego komunikowania, prowadzenia dialogu; - realizacji złożonych projektów, pracy zespołowej; - swobodnego myślenia, wyciągania wniosków; - werbalizowania, wyrażania swoich uczuć, myśli i pragnień; - określania celów i wytrwałej ich realizacji. Główne działania projektowe to udział mobilności typu job shadowing, teaching assignment oraz udział w kursach II stopnia z zakresu umiejętności coachingowych. W działaniach tych wezmą udział nauczyciele, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający uczniów oraz tutorzy-coachowie uczniów pracujący w naszej placówce. Do rezultatów projektu zaliczamy zrealizowanie wszystkich celów opisanych wyżej, a także opublikowanie w otwartych zasobach edukacyjnych opisów metod, narzędzi, scenariuszy zajęć, materiałów audiowizuwalnych z instruktażowymi zajęciami i innych. W ostatniej fazie projektu przeprowadzone zostaną różnorodne działania upowszechniające rezultaty twarde projektu.

Przyznana kwota: 59 254,00 EUR.

Projekt trwa od 01.06.2018 – 31.05.2020 r.

Zajęcia dodatkowe

Klasy 1-3 SP


Kółko matematyczne
Kółko informatyczne
Klub szachowy

Klasy 1-3 SP


Szkoła Sztuki
Zajęcia w pracowni ceramicznej
Zajęcia umuzykalniające przy pomocy wybranego instrumentu (pianino,
gitara, dęte drewniane, bęben)
Zajęcia logopedyczne

Klasy 4-6 SP


Kółko języka angielskiego
Kółko matematyczne
Kółko przyrodnicze
Kółko informatyczne
Kółko teatralne

Klasy 4-6 SP


Klub szachowy
Szkoła Sztuki
Zajęcia w pracowni ceramicznej
Zajęcia na basenie
Zajęcia logopedyczne

Rekrutacja

Rekrutacja w naszej szkole odbywa się w cyklu całorocznym. Oznacza to, że wystarczy skontaktować się z nami i umówić na spotkanie, abyśmy mogli rozpocząć proces rekrutacyjny w dogodnym dla Państwa terminie. Po decyzji z Państwa i naszej strony oraz podpisaniu umowy dziecko może od razu rozpocząć edukację w szkole.

Krok 1

Prosimy Państwa o złożenie wniosku zgłoszeniowego i wypełnienie ankiety.

Krok 2

Umawiają się Państwo na indywidualne spotkanie, podczas którego przedstawiamy wizję naszej szkoły, wartości, najważniejsze informacje, a także odpowiadamy na Państwa pytania.

Krok 3

Po wstępnej obopólnej akceptacji - celem zapoznania się - organizujemy spotkanie dziecka z wychowawcą klasy.

Krok 4

Finalny krok stanowi decyzja dyrektora i w przypadku przyjęcia - podpisanie umowy.

Dokumenty


WZO

Chrześcijańska Szkoła podstawowa im. Króla Dawida
ul. H. Cegielskiego 1
61-862 Poznań
tel. 61 870 17 88
E-mail: sekretariat@dawid.edu.pl
Podmiot prowadzący:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Os. Wichrowe Wzgórze 10/17
61- 674 Poznań
REGON  300265090
NIP 972 11 36 800